cs

Zákonom chránené bylinky...

11.06.2021

Zákonom chránené rastliny sú tie, ktoré sa na Slovensku alebo celkovo vo svete nachadzju už len v pramalom množstve a hrozí, že sa kvôli našemu prístupu úplne vytratia zo sveta. Všetci by sme si mali uvedomiť, že nie zákon by nám mal prikazovať, ktoré rastliny máme nechať na pokoji, ale my sami by sme mali chrániť to, čo je cenné a nenahraditeľné.

Keď sa vyberieme do prírody máme sa správať, ako hostia, lebo to presne sme, nemáme žiadne právo ničiť trhať alebo akokoľvek devastovať to, čo sme nevytvorili. Neexistujú žiadne nároky alebo vlastníctvo aj keď sa tak hlúpo hovorí, že človek je, Pánom" Planéty, na to zabudnite... Pánom planéty je ten, čo sa vie o ňu postarať, a to mi naozaj nevieme...

Aldrovandka pľuzgierkatá

Túto rastlinku mi nedá aspoň zbežne nespomenúť...

Je to mäsožravá rastlina žijúca na hladine vôd. Disponuje aktívnymi pascami, ktorými loví hmyz a iné. Aldrovandka nemá žiadny koreň, a preto je celá zelená...

V trópoch žije úplne normálne celý rok no u nás, aby neuhynula tak pred zimou klesne na dno a na jar zase vypláva...

Aldrovandka pľuzgierkatá patrí tiež medzi chránené rastliny a aj keby som vedel kde presne rastie určite by som to sem nepísal... 

Dávajte prosím pozor na prírodu nič hodnotnejšie nemáme...

Preto by bolo od nás milé, keby sme aspoň pramálo pomohli prírode a netrhali a neničili rastliny, ktoré sú na pokraji zániku a rešpektovali aspoň tie bylinky, o ktorých vieme, že od nás potrebujú pokoj svätý...

Predstavíme si aspoň niektoré podľa obrázkov, možno si na ne spomeniete, keď zase pôjdete do prírody a budete dávať pozor...

Zdroj: Wiki...