en

Covid 19...

Pridali sme pre vás interaktívnu lištu, ktorá sa používa ako reklamný prvok. Stačí do vašej stránky umiestniť dva kódy. Ukážku môžete vidieť na www.dognet.sk/ukazka-lista.html (zobrazí sa po 4 sekundách)

1. tento kód pridajte do hlavičky webu niekde medzi  <head> </header>
  <!-- Include this mandatory files -->
  <link href="https://dognet.sk/back/lista/css/jbar.css" rel="stylesheet">
  <script>window.jQuery || document.write('<script src="https://dognet.sk/back/lista/js/vendor/jquery-1.9.1.min.js"><\/script>')</script>
  <script src="https://dognet.sk/back/lista/js/jbar.js"></script>

  2.  hneď za tagom <body> vložiť tento kód

  <!-- jbar -->
   <div id="jbar" class="jbar" data-init="jbar" data-jbar='{
              "bgcolor" : "#DCF1FF", 
              "logo"      : "https://dognet.sk/back/lista/loga/lieky24.png",
              "logourl" : "https://lieky24.sk/?utm_source=dognet&utm_medium=odkaz&utm_campaign=dognet-affiliate&a_aid=5eb31e85373f4&a_bid=109eba1c",
              "message" : "Overená internetová lekáreň - lacnejšie ako v lekárni!",
               "messageTextcolor" : "#000",
              "button"  : "Viac informácií",
              "buttonBgcolor" : "#000033",
              "buttonTextcolor" : "#fff",
              "url"     : "https://lieky24.sk/?utm_source=dognet&utm_medium=odkaz&utm_campaign=dognet-affiliate&a_aid=5eb31e85373f4&a_bid=109eba1c",
              "state"   : "open",
              "delay"   : "8000"

  }'></div>
  <!-- /jbar -->

  Parametre, ktoré môžete editovať:

 • bgcolor - pozadie lišty
 • logo - url obrázka na logo
 • logourl - url odkazu loga
 • message - hlavný text lišty
 • messageTextcolor - farba hlavného textu
 • button - text tlačidla
 • buttonTextcolor  - farba textu tlačidla
 • buttonBgcolor - farba tlačidla
 • url - url odkazu textu
 • state - stav listy - open / closed po načítaní stránky
 • delay - oneskorené zobrazenie lišty v milisekundách (1000 milisekúnd = 1 sekunda)
 • Všetky články obsahujú len názory, skúsenosti a rady ozajstných odborníkov a vedcov...

  Vo videu sa vám predstavia vedci a lekári v konkrétnom odbore, ktorí sa vyjadrujú k aktuálnej situácii ohľadne pandemie covidu 19 ,čo si myslia o vakcínácii, ako sa k tomuto problému stávajú, čo si ako odborníci myslia a čo vlastne radia. Nebudem vám nič konkrétne prezradzovať pozrite si video a posúďte sami... Všímajte si špecializáciu tych...